Radíme: Určenie osobitného príjemcu dôchodku je dôsledne riadený proces

19.02.2019 15:48
žena, dôchodkyňa, počítač, dôchodok
Ilustračné foto. Autor:

Ak si dôchodca zo zdravotných dôvodov nemôže svoj dôchodok preberať na pošte sám a neželá si ani jeho poukazovanie na účet v banke, resp. nemá zriadený účet v banke, môže Sociálnu poisťovňu požiadať o ustanovenie osobitného príjemcu.

Bez tohto možno dôchodok vyplácať iba poberateľovi dôchodku, zákonnému zástupcovi poberateľa dôchodku, fyzickej osobe, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, alebo štatutárnemu zástupcovi zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu.

Určenie osobitného príjemcu si vyžaduje osobnú návštevu pobočky Sociálnej poisťovne, počas ktorej sa spíše zápisnica o ustanovení osobitného príjemcu. Pretože ide o vážny zásah do práv poberateľa dôchodku, Sociálna poisťovňa musí mať jednoznačne preukázané, že poberateľ súhlasí s vyplácaním svojho dôchodku inej osobe (že vyhlásenie urobil slobodne, vážne a zrozumiteľne – takto to definuje zákon) a že osobitný príjemca pozná, aké zákonné povinnosti má plniť voči Sociálnej poisťovni. K zápisnici musí byť priložené potvrdenie lekára o tom, že dôchodca si zo zdravotných dôvodov nemôže dôchodok preberať sám.

Ak osobná návšteva poberateľa dôchodku nie je zo zdravotných dôvodov možná alebo sa poberateľ dôchodku zo zdravotných dôvodov nevie alebo nemôže podpísať, túto skutočnosť musí tiež potvrdiť lekár v potvrdení o nepriaznivom zdravotnom stave dôchodcu. Lekár v potvrdení uvedie aj identifikačné údaje poberateľa dôchodku. Potvrdenie ošetrujúceho lekára nenahradzuje súhlas poberateľa dôchodku ani osoby, ktorá má byť určená ako osobitný príjemca.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #dôchodok #penzia #dôchodca #rodina #osobitný príjemca #nezaopatrené dieťa
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR