Radíme: Nárok na dávku zaniká dňom smrti jej poberateľa

05.02.2019 13:57
pozostalí, dôchodci, smútok, smrť, seniori,...
Ilustračné foto. Autor:

Oznámenie o úmrtiach poistencov nahlasuje Sociálnej poisťovni príslušná matrika raz do mesiaca.

Keďže všetky dávky neoprávnene vyplatené po smrti poberateľa Sociálna poisťovňa vymáha späť, pozostalí po zomretom by mali dbať na niekoľko odporúčaní. Po úmrtí poberateľa niektorej z dávok (jednotlivých dôchodkových alebo nemocenských dávok) platí, že nárok na výplatu zaniká dňom smrti.

Ak zomrel poberateľ dôchodku a nebola mu vyplatená suma, ktorá mu ku dňu smrti patrila, Sociálna poisťovňa ju vyplatí manželovi, resp. manželke automaticky v rámci konania o priznanie vdovského či vdoveckého dôchodku. Ak zosnulý nemal manžela alebo manželku, peniaze sa vyplatia deťom, prípadne rodičom. Podmienkou je podanie čestného vyhlásenia.

Tlačivo čestného vyhlásenia, ktoré obsahuje všetky potrebné náležitosti na vyplatenie nedoplatku na dôchodku po zomretom, je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Podpis žiadateľa na vyhlásení musí byť úradne overený okresným úradom, obcou alebo notárom.

Ak sa dôchodok vyplácal v hotovosti prostredníctvom pošty, pozostalí by ho po smrti poberateľa už nemali prevziať. Pošta ho vráti Sociálnej poisťovni. Ak sa dôchodok vyplácal na účet v banke, pozostalí by nemali vybrať peniaze z účtu. Sociálna poisťovňa si prípadné navyše vyplatené peniaze stiahne späť.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
#Sociálna poisťovňa #dôchodok #dávky #úmrtie #matrika
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR