Priemerná výška doživotného dôchodku z II. piliera za rok 2018 bola 23,38 eura

28.01.2019 12:28
dôchodok, dôchodci, penzia, penzisti, druhý...
Priemerný dôchodok z druhého piliera je necelých 24 eur. Autor:

Priemerná výška doživotných dôchodkov z II. piliera vyplácaných životnými poisťovňami predstavovala za rok 2018 mesačne 23,38 eura.

Mesačný neindexovaný dôchodok sa vyplácal v priemernej sume 23,33 eura a ku koncu roka 2018 ho poberalo 1 233 sporiteľov. Mesačný indexovaný dôchodok mal v priemere výšku 27,13 eura a poberalo ho 18 sporiteľov.

Tieto údaje svedčia o stagnácii priemernej mesačnej výšky doživotného dôchodku. V roku 2015 predstavovala 25,96 eura, v roku 2016 len 25,36 eura, v roku 2017 dokonca klesla na 23,92 a v roku 2018 sa pohybovala na uvedenej úrovni 23,38 eura.

Na rozdiel od neindexovaného dôchodku, ktorého suma je počas celého obdobia výplaty rovnaká, indexovaný dôchodok je vyplácaný v nižšej počiatočnej sume, ale táto bude každoročne rásť o vopred určené pevné percento za účelom zohľadnenia budúceho rastu cien tovarov a služieb.

O dôchodok z II. piliera bolo pritom vlani podaných celkom 2 647 žiadostí, z toho 2 012 z nich podali sporitelia priamo v Sociálnej poisťovni a zostávajúcich 635 vo svojich dôchodkových správcovských spoločnostiach. Oproti roku 2017, kedy bolo podaných 1 351 žiadostí, ide o takmer dvojnásobný nárast.

Počet uzatvorených zmlúv so životnou poisťovňou, na základe ktorých sa vypláca len doživotný dôchodok, za obdobie roka 2018 predstavoval 386. Popri doživotnom dôchodku bolo uzatvorených 32 dohôd o vyplácaní dôchodku programovým výberom a 7 zmlúv o vyplácaní dočasného dôchodku.

Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení účinnú od 1. februára 2018, na základe ktorej môže sporiteľ po dosiahnutí dôchodkového veku použiť celú nasporenú sumu príspevkov – v prípade splnenia podmienky poberania dôchodkov aspoň vo výške referenčnej sumy – aj na programový výber (vrátane jednorazového vyplatenia), využilo minulý rok 1 031 sporiteľov a ďalších 67 využilo možnosť si za celú nasporenú sumu zakúpiť len dočasný dôchodok.

V režime malá nasporená suma bolo v roku 2018 uzatvorených 134 zmlúv. Týmto sporiteľom neponúkla žiadna poisťovňa doživotný dôchodok z dôvodu nízkej nasporenej sumy. Preto im bude dôchodková správcovská spoločnosť (počet sporiteľov 70) alebo životná poisťovňa (počet sporiteľov 64) vyplácať dôchodok mesačne najviac v sume 12,60 eur až do vyčerpania nasporenej sumy (t. j. nie doživotne).

Zdroj: Sociálna poisťovňa
#Sociálna poisťovňa #dôchodok #penzia #II. pilier
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR