Skončilo sa prepočítavanie starobných dôchodkov

26.10.2018 14:41
muž, dôchodca, dôchodok
Viac ako 115 000 poberateľom starobného dôchodku Sociálna poisťovňa sumu dôchodku zvýšila a cca 15 000 poberateľom dôchodok vypláca v nezmenenej sume. Autor:

Sociálna poisťovňa ukončila prepočítavanie starobných dôchodkov priznaných pred januárom 2004 tým penzistom, ktorí mali zákonný nárok na nové určenie sumy ich dôchodku.

Celkovo Sociálna poisťovňa prepočítala cca 130 000 starobných dôchodkov.

Z uvedeného počtu viac ako 115 000 poberateľom starobného dôchodku sumu dôchodku zvýšila a cca 15 000 poberateľom dôchodok vypláca v nezmenenej sume, pretože vyplácaný dôchodok je vyšší ako novo vypočítaný dôchodok. Priemerná suma zvýšenia predstavuje 42,33 eura.

Právna úprava umožňuje v prepočítanej sume vyplácať dôchodok najskôr od 1. januára 2018. Preto ak vznikol nárok na zvýšenie starobného dôchodku, poberateľovi dôchodku bola zvýšená suma doplatená spätne od 1. januára 2018 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o novom určení sumy jeho dôchodku rozhodla. Rozhodnutia o novom určení sumy starobného dôchodku Sociálnej poisťovne, ústredie, boli doručované dôchodcom priebežne.

Zákon neumožňuje prepočítať všetky starobné dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Ako to vyplýva aj priamo z dôvodovej správy k novele zákona o sociálnom poistení, nárok na nové určenie sumy starobného dôchodku majú poberatelia takého starobného dôchodku, ktorého suma by bola ku priznania dôchodku vyššia, ak by bola určená podľa zákona o sociálnom poistení účinnom od 1. januára 2004.

Nárok na prepočítanie vzniká preto vtedy, ak s prihliadnutím na odpracované roky a dosiahnuté zárobky možno predpokladať, že vyplácaný dôchodok sa vypláca v nižšej sume, ako by bola suma dôchodku vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení. Konkrétne podmienky, za ktorých je Sociálna poisťovňa oprávnená prepočítať sumu starobného dôchodku, sú presne stanovené v zákone o sociálnom poistení (§ 293ds a § 293dt zákona o sociálnom poistení).

Zdroj: Sociálna poisťovňa
#Sociálna poisťovňa #starodôchodcovia #starobné dôchodky #prepočítavanie dôchodkov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR