Dôchodcovia: Kto dostane minimálnu penziu a kto dávky?

11.09.2017 09:52
dôchodca, dôchodok, penzia, pracujúci
Ilustračné foto. Autor:

Odchodom do dôchodku sa znižuje príjem človeka takmer o polovicu. Oveľa horšie na tom boli ľudia, ktorí síce odpracovali desiatky rokov, ale za nízku mzdu. Už viac ako dva roky sa však obávať nemusia. Platí už totiž inštitút minimálnej penzie.

Účelom minimálneho dôchodku je chrániť starobného alebo invalidného dôchodcu pred stavom hmotnej núdze. Ak dôchodkový príjem takéhoto poberateľa dôchodku nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho penzia túto hranicu dosiahla. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna budúceho roka na úrovni 199,48 eura. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera," konštatoval.

„Sociálna poisťovňa rozhoduje o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny bez žiadosti," povedal Višváder. O zvýšení bude rozhodovať pri priznaní starobného dôchodku, po dovŕšení penzijného veku, ak pôjde o poberateľa invalidného alebo predčasného dôchodku, alebo pri zmene skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku a určenie zvýšenia dôchodku na minimálny. Rozhodujúcimi skutočnosťami sú napríklad zmena vo výške celkových dôchodkových príjmov a získanie ďalšieho kvalifikovaného obdobia.

Človeku, ktorý odišiel do dôchodku, vypočítala Sociálna poisťovňa penziu v sume 245,60 eura mesačne. Odpracoval však 40 rokov a splnil aj ostatné podmienky nároku na minimálny dôchodok. Minimálny dôchodok za 40 rokov kvalifikovaného obdobia je 311,10 eura mesačne. Jeho starobný dôchodok mu teda bol zvýšený na sumu minimálneho, teda na 311,10, dostáva teda viac o 65,50 eura.

Pravidelne sa minimálny dôchodok prehodnocuje vždy od 1. januára z dôvodu valorizácie. Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálnej penzie sa valorizuje v súlade so zákonom o sociálnom poistení, pričom valorizácii podlieha suma starobného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho. Ak je suma starobného dôchodku po valorizácii nižšia, ako je starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho, naďalej sa vypláca minimálny dôchodok.

Na rozdiel od pomoci v hmotnej núdzi sa pri minimálnom dôchodku netestuje príjem a majetok domácnosti, ale len dôchodkový príjem jednotlivca.

Tí penzisti, ktorí nespĺňajú podmienky na priznanie minimálnej penzie a Sociálna poisťovňa im vypočíta penziu nižšiu ako dvesto eur, budú musieť naďalej žiadať na úrade práce o dávku v núdzi. „Ak suma starobného dôchodku, úhrn súm starobného a vdovského/vdo­veckého dôchodku poberateľa s bydliskom na území Slovenska je najviac v sume, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v núdzi a príspevky k nej, Sociálna poisťovňa oznámi identifikačné údaje úradu práce prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý z tohto podnetu začne konanie o posúdení hmotnej núdze," vysvetlil Višváder. Ak úrad práce rozhodne o tom, že penzista je v núdzi, má potom nárok na základnú dávku v núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
23. 7. 2018zlacnenie1.235 €zlacnenie1.375 €
16. 7. 2018zlacnenie1.237 €zlacnenie1.384 €
9. 7. 2018zlacnenie1.257 €zlacnenie1.397 €
2. 7. 2018zlacnenie1.274 €zdraženie1.414 €
25. 6. 20181.275 €zlacnenie1.396 €
18. 6. 20181.275 €zdraženie1.397 €
11. 6. 2018zlacnenie1.275 €zlacnenie1.396 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk