Kedy môže za mňa prebrať dôchodok niekto iný?

25.07.2017 09:27
dôchodca, dôchodok, exekúcia, peniaze
Ilustračné foto. Autor:

Som poberateľom dôchodkovej dávky, ale jej výplatu nemôžem z dlhodobých zdravotných dôvodov prijímať. Za akých podmienok ju môže preberať iná osoba?

Ak ste poberateľom dôchodkovej dávky a jej výplatu vy alebo váš zákonný zástupca zo zdravotných dôvodov nemôžete prijímať, Sociálna poisťovňa vám môže ustanoviť osobitného príjemcu. Osobitným príjemcom sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bude povinná nakladať s vaším prijatým dôchodkom podľa vašich pokynov. Na rozhodnutie o určení osobitného príjemcu je však potrebné, aby mala Sociálna poisťovňa preukázané, že: s ustanovením osobitného príjemcu súhlasíte, prípadne súhlasí váš zákonný zástupca, dôchodok nemôžete prijímať zo zdravotných dôvodov; o tom treba predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára (tlačivo na potvrdenie dostanete v pobočke alebo ústredí Sociálnej poisťovne), osoba, ktorá má byť ustanovená za osobitného príjemcu, s tým takisto súhlasí a zároveň vie, aké povinnosti bude mať voči Sociálnej poisťovni ako osobitný príjemca.

O ustanovení osobitného príjemcu rozhoduje Sociálna poisťovňa, ústredie (s výnimkou osobitného príjemcu sociálneho dôchodku, o ktorom rozhoduje pobočka Sociálnej poisťovne). So žiadosťou o ustanovenie osobitného príjemcu by ste sa mali obrátiť na pobočku Sociálnej poisťovne. Zamestnanci pobočky spíšu s vami a s osobou, ktorá má byť ustanovená za osobitného príjemcu, zápisnicu vo veci ustanovenia osobitného príjemcu, overia vašu totožnosť, ako aj totožnosť osoby, ktorá má byť ustanovená za osobitného príjemcu, a zároveň skontrolujú, či sú doložené všetky potrebné podklady.

Ak poberateľ dôchodku je spôsobilý na právne úkony, len nemôže čítať alebo písať, zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne zohľadnia v zápisnici aj túto skutočnosť.

Spísaním žiadosti o ustanovenie osobitného príjemcu formou zápisnice zamestnancami pobočky Sociálnej poisťovne sa zabezpečí, že žiadosť o ustanovenie za osobitného príjemcu bude mať všetky zákonné náležitosti a Sociálna poisťovňa môže rozhodnúť bez ďalšieho zisťovania a preverovania.

Následne do 60 dní, v mimoriadne zložitých prípadoch do 120 dní, dostanete oznámenie buď o ustanovení osobitného príjemcu, alebo že vašu žiadosť zamietli. Rozhodnutie o ustanovení osobitného príjemcu bude doručené vám ako poberateľovi penzie, prípadne vášmu zákonnému zástupcovi, a osobitnému príjemcovi. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti a rozhodnutie o prerušení alebo o zastavení konania posiela Sociálna poisťovňa do vlastných rúk.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#starobný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 7. 2018zlacnenie1.274 €zdraženie1.414 €
25. 6. 20181.275 €zlacnenie1.396 €
18. 6. 20181.275 €zdraženie1.397 €
11. 6. 2018zlacnenie1.275 €zlacnenie1.396 €
4. 6. 2018zlacnenie1.285 €zlacnenie1.417 €
28. 5. 2018zdraženie1.308 €zdraženie1.438 €
21. 5. 2018zdraženie1.287 €zdraženie1.417 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk