Kedy a kto môže dostať minimálny dôchodok?

20.06.2017 14:20
peniaze, kalkulačka
Ilustračné foto. Autor:

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Čo je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia

 • kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy)
 • bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo bol priznaný dôchodok, od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku
 • cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení
 • počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poistenia získaných v niektorom z vyššie uvedených období a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami a zaokrúhli sa na štyri desatinné miesta nahor.

Aká bude výška minimálneho dôchodku

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 269,50 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima (do 30. júna je suma životného minima 198,09 eura mesačne).

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:

 • o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a
 • o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Sumy minimálneho dôchodku podľa odpracovaných rokov v tomto roku

Počet kvalifikovaných rokov Násobok životného minima Minimálny dôchodok (v €) Minimálny dôchodok od januára 2018 (v €)
30 1,36 269,50 271,30
31 1,38 273,40 275,30
32 1,40 277,40 279,30
33 1,42 281,30 283,30
34 1,44 285,30 287,30
35 1,46 289,30 291,30
36 1,48 293,20 295,30
37 1,50 297,20 299,30
38 1,52 301,10 303,20
39 1,54 305,10 307,20
40 1,57 311,10 313,20
41 1,60 317,00 319,20
42 1,63 322,90 325,20
43 1,66 328,90 331,20
44 1,69 334,80 337,20
45 1,72 340,80 343,20
46 1,75 346,70 349,10
47 1,78 352,70 355,10
48 1,81 358,60 361,10
49 1,84 364,50 367,10
50 1,87 370,50 373,10

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
11. 6. 2018zlacnenie1.275 €zlacnenie1.396 €
4. 6. 2018zlacnenie1.285 €zlacnenie1.417 €
28. 5. 2018zdraženie1.308 €zdraženie1.438 €
21. 5. 2018zdraženie1.287 €zdraženie1.417 €
14. 5. 2018zdraženie1.263 €zdraženie1.393 €
7. 5. 2018zdraženie1.239 €zdraženie1.369 €
30. 4. 2018zdraženie1.237 €zdraženie1.367 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk