Minimálny dôchodok: Od januára bude vyšší

19.06.2017 14:05
dôchodca, dôchodok, senior
Ilustračné foto. Autor:

Ľudia, ktorí celý život pracovali, ale zarábali málo, môžu po odchode do dôchodku poberať minimálnu penziu. Ak spĺňajú aj ďalšie podmienky. Navyše, od januára vzrastú sumy minimálneho dôchodku. Od júla totiž porastie suma životného minima, od ktorej sa výška minimálneho dôchodku odvíja.

Do sumy penzijného minima sa automaticky navyšujú starobné, predčasné starobné aj invalidné dôchodky vypočítané v nižších sumách, a to všetkým, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho penzie alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, dôchodky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II.¤piliera," konštatoval.

Kvalifikovaným obdobím je celé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred 1. januárom 1993 a od 1. januára 1993 sa započítajú iba tie roky, v ktorých poistenec dosiahol osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241. Táto hodnota znamená, že mal v danom roku príjem minimálne na úrovni 24 percent z priemernej mzdy platnej v tom roku, teda približne na úrovni životného minima.

„O zvýšení dôchodku na minimálny dôchodok Sociálna poisťovňa rozhoduje pri priznaní starobného dôchodku, po dovŕšení dôchodkového veku, ak pôjde o poberateľa invalidného alebo predčasného starobného dôchodku, alebo pri zmene skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku a určenie zvýšenia dôchodku na minimálny." Rozhodujúcimi skutočnosťami sú napríklad zmena vo výške celkových dôchodkových príjmov a získanie ďalšieho kvalifikovaného obdobia. Pravidelne sa minimálny dôchodok prehodnocuje vždy od 1. januára z dôvodu valorizácie dôchodkov a zmeny sumy životného minima.

Životné minimum sa naposledy zvyšovalo v roku 2013 na sumu 198,09 eura. „Opatrenie rezortu práce o úprave súm životného minima je momentálne v legislatívnom procese a sumy životného minima sa upravia k 1. júlu 2017 koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností 1,007, teda pre jednu dospelú plnoletú osobu bude v sume 199,48 eura mesačne," informovala Barbora Petrová z tlačového a komunikačného odboru rezortu práce.

Suma minimálnej penzie je tak za 30 kvalifikovaných rokov 269,50 eura, za 40 rokov 311,10, za 45 rokov 340,80 a za 50 rokov 370,50 eura. Od januára 2018 by sa mal minimálny dôchodok za 30 rokov zvýšiť na 271,30 eura, za 40 rokov na 313,20, za 45 rokov na 343,20 a za 50 odpracovaných rokov na 373,10 eura. „Zvýšenie sa bude týkať všetkých dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa k 1. januáru 2018 prehodnotí trvanie nároku na minimálny dôchodok z úradnej moci v súvislosti so zmenou životného minima od 1. 7. 2017. O prehodnotenie sumy minimálneho dôchodku penzisti nebudú musieť žiadať," informovala Jana Hrabková z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

V plnej sume však nárok na penzijné minimum vznikne len sporiteľom v prvom pilieri. „Poberateľovi starobného dôchodku – sporiteľovi sa bude minimálny dôchodok primerane znižovať, a to za obdobie sporenia, ktoré bolo získané v kvalifikovanom období a podľa rovnakých pravidiel, ako sa znižuje starobný dôchodok sporiteľovi, to znamená, že sa zníži za obdobie sporenia pred 1. septembrom 2012 o polovicu pomernej výšky minimálneho dôchodku patriacej za obdobie sporenia a za obdobie od 1. septembra 2012 o 2/9 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriacej za obdobie sporenia," konštatoval Višváder.

Tí penzisti, ktorí nespĺňajú podmienky na priznanie minimálnej penzie a Sociálna poisťovňa im vypočíta penziu nižšiu ako dvesto eur, budú musieť naďalej žiadať na úrade práce o dávku v núdzi. Ak úrad práce rozhodne o tom, že penzista je v núdzi, má potom nárok na základnú dávku v núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 7. 2018zlacnenie1.274 €zdraženie1.414 €
25. 6. 20181.275 €zlacnenie1.396 €
18. 6. 20181.275 €zdraženie1.397 €
11. 6. 2018zlacnenie1.275 €zlacnenie1.396 €
4. 6. 2018zlacnenie1.285 €zlacnenie1.417 €
28. 5. 2018zdraženie1.308 €zdraženie1.438 €
21. 5. 2018zdraženie1.287 €zdraženie1.417 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk