Podpora či odchod do predčasnej penzie?

12.06.2017 09:25
dôchodca, dôchodok, penzia, pracujúci
Ilustračné foto. Autor:

Aj keď nezamestnanosť klesá k rekordným úrovniam, najmä starší ľudia majú stále problém nájsť si nové zamestnanie. Mnohí zamestnávatelia totiž pri výbere zamestnancov radšej uprednostnia mladších ľudí.

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v apríli bolo bez práce viac 40 555 ľudí starších ako 55 rokov. Z toho takmer osemtisíc malo viac ako 60 rokov. Hoci za rok ubudlo z evidencie takmer 5 600 ľudí nad 55 rokov, tento pokles zaostáva za priemerným znížením nezamestnanosti. Kým celkový počet uchádzačov o zamestnanie za rok klesol o 19,65 percenta, v prípade starších ľudí z evidencie ubudlo len 12,12 percenta nezamestnaných.

Starším ľuďom tak veľakrát nezostáva v prípade straty práce nič iné, ako poberať dávku v nezamestnanosti alebo predčasný dôchodok. V oboch prípadoch je potrebné na ich získanie splniť predpísané podmienky. Každý by si mal preto najprv zvážiť, čo je preňho výhodnejšie.

Pre väčšinu by malo byť výhodnejšie požiadať najprv o dávku v nezamestnanosti. Výška predčasného dôchodku sa totiž odvíja od toho, ako skoro pred dovŕšením dôchodkového veku sa človek rozhodne požiadať o predčasnú penziu. Za každých 30 dní, ktoré mu chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku, sa mu vypočítaná penzia zníži o pol percenta. Najskôr pritom možno do predčasnej penzie odísť dva roky pred získaním nároku na starobný dôchodok. V tomto roku tak väčšina ľudí môže požiadať o predčasný dôchodok najskôr vo veku 60 rokov a 76 dní.

Ak by niekto odišiel do predčasného dôchodku dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, vypočítaná penzia sa mu zníži o 12,5 percenta. Ak by tento človek najprv šesť mesiacov poberal dávku v nezamestnanosti a až potom požiadal o predčasný dôchodok, jeho výška by sa mu skrátila len o 9,5 percenta. Vďaka tomu by mal už stále dostávať viac peňazí, ako keby o predčasnú penziu požiadal skôr.

Kto chce získať dávku v nezamestnanosti, musí splniť podmienku minimálnej doby poistenia. Zákon vyžaduje, aby bol nezamestnaný poistený pre prípad nezamestnanosti aspoň dva roky v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie. Ak niekto pracoval len na dobu neurčitú, postačí, ak tieto dva roky poistenia získal v posledných štyroch rokoch.

Dávka v nezamestnanosti dosahuje polovicu doterajšej hrubej mzdy. Ak napríklad niekto zarábal v hrubom 700 eur, mal by dostať dávku vo výške približne 350 eur. Maximálne sa však podpora počíta z dvojnásobku priemernej mzdy.

„Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti súčasne predkladá vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ktorej súčasťou je aj Poučenie žiadateľa o dávku v nezamestnanosti,“ povedal riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Aj keď má Sociálna poisťovňa na vybavenie žiadosti 60 dní, priemerne jej to trvá 14 až 15 dní.

Vybavenie predčasného dôchodku trvá dlhšie. „Zákon Sociálnej poisťovni ukladá vybaviť tieto žiadosti do 60 dní, v zložitých prípadoch do 120 dní, pričom žiadateľ musí byť vyrozumený o takomto predĺžení lehoty. Prax však ukazuje, že Sociálna poisťovňa vybavuje tieto žiadosti priemerne za 45 dní,“ povedal Višváder.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dávka v nezamestnanosti #predčasný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 7. 2018zlacnenie1.274 €zdraženie1.414 €
25. 6. 20181.275 €zlacnenie1.396 €
18. 6. 20181.275 €zdraženie1.397 €
11. 6. 2018zlacnenie1.275 €zlacnenie1.396 €
4. 6. 2018zlacnenie1.285 €zlacnenie1.417 €
28. 5. 2018zdraženie1.308 €zdraženie1.438 €
21. 5. 2018zdraženie1.287 €zdraženie1.417 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk