Kedy môžete ísť do dôchodku?

21.04.2017 10:23
dôchodca, dôchodok, exekúcia, peniaze
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede k dôchodkovému veku.

Narodila som sa 18. 2. 1957 a vychovala som 2 deti. Kedy dovŕšim dôchodkový vek? Bude sa môj dôchodkový vek predlžovať?

Dôchodkový vek dovŕšite 18. 11. 2018 a nebude sa predlžovať. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa nevzťahuje na tie ženy, na ktoré sa vzhľadom na prechodné obdobie stále vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí (v závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31. decembra 1961), a ani na tých poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.

Narodil som sa 25. 7. 1955. Kedy dovŕšim dôchodkový vek?

Dôchodkový vek dovŕšite 9. 10. 2017. Podľa opatrenia rezortu práce dôchodkový vek ustanovený na rok 2017 je 62 rokov a 76 dní. Sociálna poisťovňa (SP) pripravila na svojej webovej stránke v časti Dôchodca kalkulačku – Výpočet dôchodkového veku, pomocou ktorej je možné vypočítať si presný dátum dovŕšenia dôchodkového veku, ak sa už dá určiť. Základným údajom potrebným na výpočet je dátum narodenia. Ak ide o ženu alebo poistenca, ktorý získal dobu zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo dobu služby v I. alebo II. kategórii funkcií, po zadaní potrebných údajov sa pri výpočte dôchodkového veku prihliadne aj na tieto skutočnosti. V pravom hornom rohu kalkulačky je k dispozícii aj podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.

Narodil som sa 13. 5. 1954. Dovŕšením dôchodkového veku 62 rokov som o penziu nepožiadal. Ak tak urobím v tomto roku, bude sa môj dôchodkový vek predlžovať?

Dôchodkový vek sa vám predlžovať nebude. Postupná úprava dôchodkového veku sa vzťahuje na poistencov narodených po 31. decembri 1954, teda tých, ktorí vek 62 rokov dovŕšia po 31. decembri 2016. Dôchodkový vek ste dovŕšili 13. 5. 2016. O dôchodok môžete požiadať spätne od dovŕšenia dôchodkového veku alebo od ktoréhokoľvek dátumu po dovŕšení dôchodkového veku.

Narodila som sa 20. 4. 1957. Od narodenia do dosiahnutia plnoletosti som vychovala dve deti. Tretie dieťa sa narodilo 2. 7. 1988 a zomrelo 17. 3. 1989. Bude sa toto dieťa rátať pre vekovú podmienku? Kedy dovŕšim dôchodkový vek?

Áno. Pre určenie dôchodkového veku sa vám bude zohľadňovať výchova troch detí. Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa žena osobne stará alebo starala o dieťa vo veku do dosiahnutia plnoletosti aspoň po dobu 10 rokov. Pokiaľ sa však ujala výchovy dieťaťa po dosiahnutí ôsmeho roka jeho veku, je podmienka výchovy dieťaťa splnená, ak sa žena osobne stará alebo starala o dieťa vo veku do dosiahnutia plnoletosti aspoň po dobu piatich rokov. Do potrebnej doby starostlivosti o dieťa sa započítava aj doba, po ktorú sa žena nemohla o dieťa osobne starať pre chorobu alebo preto, že dieťa bolo zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti. Podmienka výchovy dieťaťa sa považuje za splnenú tiež vtedy, ak sa žena starala o dieťa od jeho narodenia do jeho úmrtia, pokiaľ dieťa zomrelo po dosiahnutí šiestich mesiacov veku; aspoň posledné tri roky pred dosiahnutím veku určeného pre vznik nároku na dôchodok. Dôchodkový vek dovŕšite 20. 4. 2017.

Narodil som sa 14. 6. 1957. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný starobný dôchodok?

Môžete. O predčasný dôchodok je možné požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, ak sú splnené aj ostatné podmienky nároku naň. Na rok 2017 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 76 dní. Tento vek dovŕšite 29. 8. 2019. O predčasný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, t. j. najskôr od 29. 8. 2017. Ku dňu, od ktorého požiadate o jeho priznanie, však nemôžete pracovať napr. ako zamestnanec alebo dohodár. Nárok naň vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti.

Otázky a odpovede pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#otázky a odpovede #dôchodkový vek
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
7. 5. 2018zdraženie1.239 €zdraženie1.369 €
30. 4. 2018zdraženie1.237 €zdraženie1.367 €
23. 4. 2018zdraženie1.223 €zdraženie1.354 €
16. 4. 2018zdraženie1.213 €zlacnenie1.321 €
9. 4. 2018zlacnenie1.193 €zlacnenie1.338 €
2. 4. 2018zlacnenie1.194 €zdraženie1.355 €
26. 3. 2018zdraženie1.195 €zdraženie1.337 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk