Penzisti, pozor na pôžičky

28.02.2017 09:52
dôchodca, dôchodok, exekúcia, peniaze
Ilustračné foto. Autor:

Počet exekúcií voči dôchodcom každoročne rastie. Kým koncom roka 2014 bol počet exekvovaných dôchodcov 27 986, koncom minulého roka to už bolo až 34 015 zrážok z dôchodku. Za posledné tri roky sa počet exekvovaných dôchodcov zvýšil o 6 029.

Mnoho ľudí podľahne lákavým reklamám zo strany nebankových subjektov, ktoré sľubujú „lacné“ pôžičky za niekoľkoeurový mesačný poplatok. Medzi najčastejšie dôvody exekúcií dôchodkov patria aj nezaplatené účty za telefón, internet či dlhy na poistnom v zdravotnej a Sociálnej poisťovni. Je dôležité zvážiť, či sú tieto pôžičky a služby potrebné a ich splácanie nebude pre poistenca problematické. Všetky dlhy a nezaplatené pôžičky ho totiž aj z obdobia aktívneho života „dobehnú“, keď začne poberať dôchodok.

Presvedčenie dôchodcov, že im exekútor nemá čo zobrať, je mylné. Exekučným zrážkam totiž podliehajú všetky typy dôchodkov, teda starobné, predčasné starobné, invalidné aj pozostalostné. Výnimkou je iba dávka pre bezvládnosť a vianočný príspevok. „Sociálna poisťovňa má na základe zákonom stanovených podmienok povinnosť vykonávať zrážky z dôchodku. Zrážky jej nariaďuje exekútor na základe súdneho poverenia, resp. daňový úrad či ďalšie určené inštitúcie,“ konštatovala Ľudmila Grauzelová, vedúca oddelenia metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Suma exekučnej zrážky závisí od výšky dôchodku, pričom ju ovplyvňuje výška tzv. základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z dôchodku. „Pri vykonávaní zrážok sa nesmie zraziť tzv. základná suma, ktorá sa u penzistu rovná sume životného minima pre jednu plnoletú osobu. Suma životného minima je stanovená zákonom a v súčasnosti predstavuje 198,09 eura mesačne. Ak dôchodca poskytuje výživné inej osobe, k základnej sume sa na každú vyživovanú osobu pripočíta 50 % zo sumy životného minima, teda 99,04 eura,“ vysvetlila Grauzelová. Pokiaľ sa zrážky z dôchodku vykonávajú na úhradu pohľadávky výživného pre maloleté dieťa, povinnému sa nesmie zraziť 70 % zo základnej sumy určenej ako 60 % zo sumy životného minima, teda 83,19 eura. „Ak povinný poskytuje výživné inej osobe, k tejto sume sa na každú vyživovanú osobu pripočíta suma 34,66 eura (určená ako 70 % z 25 % zo sumy životného minima),“ vysvetlila.

Pokiaľ ide o pohľadávky, tie sú prednostné a neprednostné. „Prednostnými sú napríklad pohľadávky výživného, pohľadávky daní, poplatkov a ciel alebo pohľadávky na poistnom na zdravotné a sociálne poistenie,“ priblížila Grauzelová.

Osobe, ktorá je povinná platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, sa z dôchodku nesmie zraziť suma potrebná na platenie tejto úhrady a suma rovnajúca sa povinnému zostatku z príjmu tejto osoby po zaplatení uvedenej úhrady. Sociálna poisťovňa je povinná vykonávať zrážky v sume, ktorú stanovuje Exekučný poriadok. V nižšej sume ich možno zraziť iba na základe výzvy exekútora.

„Ak sa vykonáva exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke, banka na základe príkazu na začatie exekúcie vydaného exekútorom zablokuje na účte dlžníka sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva. Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke však nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 99,58 eura a ak je dlžníkovi na účet zasielaná mzda alebo iné príjmy, teda aj dôchodok, tak ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Za účelom odblokovania uvedenej sumy je preto potrebné, aby dôchodca oznámil banke, že mu je na účet poukazovaný dôchodok. Sociálna poisťovňa môže tiež začať vyplácať dôchodok v hotovosti, ak o to dôchodca požiada,“ radí Grauzelová.

Každý dôchodca si musí uvedomiť, že jeho prípadnou smrťou sa dlhy nepremlčujú. Sú predmetom dedičského konania a zaplatiť ich budú musieť ich deti alebo tí, ktorí po ňom budú zo zákona dediť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#exekúcia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
9. 10. 2017zlacnenie1.136 €zlacnenie1.262 €
2. 10. 2017zdraženie1.139 €zlacnenie1.265 €
25. 9. 2017zdraženie1.133 €zlacnenie1.275 €
18. 9. 2017zdraženie1.120 €zlacnenie1.292 €
11. 9. 2017zdraženie1.119 €zdraženie1.310 €
4. 9. 2017zdraženie1.088 €zdraženie1.285 €
28. 8. 2017zdraženie1.087 €zdraženie1.267 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk