O koľko sa vám vďaka práci zvýši dôchodok?

27.02.2017 09:08
dôchodca, dôchodok, pracujúci, traktor
Ilustračné foto. Autor:

Práca popri dôchodku. Svoj príjem v starobe si takto zvyšujú desaťtisíce ľudí. Za to, že pracujú, môžu získať vyššiu penziu, ale aj dávky.

V januári Sociálna poisťovňa evidovala viac ako 62-tisíc starobných dôchodcov, ktorí boli dôchodkovo poistení ako zamestnanci. Na dohodu pracovalo vyše 46-tisíc penzistov a prácu na dohodu i zmluvu zároveň vykonávalo viac ako 6-tisíc dôchodcov. Vyše 11-tisíc starobných penzistov bolo poistených ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Ak sa starobný dôchodca zamestná na zmluvu alebo na dohodu, zamestnávateľ mu musí zo mzdy strhávať odvody na dôchodkové poistenie. Vďaka tomu môže po tom, čo prestane pracovať, a teda mu zanikne dôchodkové poistenie, požiadať o zvýšenie svojho dôchodku. V prípade, že niekto o zvýšenie dôchodku nepožiada alebo mu dôchodkové poistenie počas roka nezanikne, Sociálna poisťovňa mu od 1. januára nasledujúceho roku zvýši dôchodok automaticky.

O koľko vzrastie penzia pracujúcich dôchodcov, závisí predovšetkým od toho, ako dlho pracovali a koľko zarábali. Viac sa dôchodky zvýšia tým penzistom, ktorí aj viac zarábajú. V prípade, že niekto pracuje a napriek tomu, že dosiahol dôchodkový vek, nepoberá penziu, suma zvýšenia bude dvojnásobná v porovnaní s tým, keby dôchodok dostával. Zároveň sa mu vypočítaná penzia zvýši o pol percenta za každých 30 dní, kedy nepoberal dôchodok.

Napríklad ak by niekto pracoval šesť mesiacov na zmluvu, pričom by zarábal 600 eur a zároveň by poberal penziu vo výške 420 eur, po skončení práce by jeho dôchodok vzrástol o dve eurá, na 422 eur. Ak by dôchodok nedostával, po zániku dôchodkového poistenia by jeho penzia dosiahla až 436,70 eura. V porovnaní s tým, keby dôchodok dostával, by tak mesačne poberal o 14,70 eura viac. Počas šiestich mesiacov, keď pracoval, by však prišiel o dôchodok v celkovej výške 2 520 eur.

Pracovať môžu aj ľudia, ktorým bol priznaný predčasný dôchodok. Musia však počítať s tým, že kým nedovŕšia dôchodkový vek, Sociálna poisťovňa im automaticky zastaví výplatu dôchodku. Penziu môžu začať dostávať až potom, keď im dôchodkové poistenie zanikne alebo keď dosiahnu dôchodkový vek. Dôchodok však v takom prípade nezačnú dostávať automaticky.

„Ak dôchodcovi, ktorému bola výplata predčasného starobného dôchodku zastavená z dôvodu povinného dôchodkového poistenia (zamestnania), zanikne povinné dôchodkové poistenie, môže Sociálnu poisťovňu požiadať o uvoľnenie výplaty predčasného starobného dôchodku a súčasne o jeho zvýšenie za získané obdobie povinného dôchodkového poistenia. Žiadať môže neformálnou žiadosťou, v ktorej uvedie svoje identifikačné údaje, od ktorého dátumu žiada o uvoľnenie výplaty a zvýšenie sumy predčasného starobného dôchodku a za aké obdobie dôchodkového poistenia. Žiadosť podpíše a odošle ústrediu Sociálnej poisťovne. K žiadosti netreba prikladať žiadne prílohy,“ povedal riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Okrem vyššej penzie môžu pracujúci dôchodcovia získať aj nemocenskú dávku. „Ak je poberateľ starobného dôchodku zamestnaný na riadny pracovný pomer, platí poistné na nemocenské poistenie. Keďže podmienkou nároku na nemocenskú dávku v čase uznanej práceneschopnosti je trvanie nemocenského poistenia, prípadne trvanie ochrannej lehoty, poberateľ starobného dôchodku, ktorý je zamestnaný na trvalý pracovný pomer, môže poberať nemocenskú dávku aj dôchodok súčasne,“ vraví Višváder. Ak sa starobný dôchodca zamestná na dohodu, neplatí odvody na nemocenské poistenie, preto nemá nárok ani na nemocenskú dávku.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pracujúci dôchodcovia #zvýšenie dôchodku
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
28. 8. 2017zdraženie1.087 €zdraženie1.267 €
21. 8. 2017zlacnenie1.086 €zlacnenie1.242 €
14. 8. 2017zlacnenie1.088 €zlacnenie1.249 €
7. 8. 2017zdraženie1.095 €zdraženie1.271 €
31. 7. 2017zdraženie1.085 €zdraženie1.260 €
24. 7. 2017zdraženie1.084 €zdraženie1.258 €
17. 7. 2017zlacnenie1.071 €zlacnenie1.241 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk