Máte nízku penziu? Na čo máte nárok

30.01.2017 14:40
dôchodok, penzia, dôchodca, peniaze
Ilustračné foto. Autor:

Štyridsať a často aj viac odpracovaných rokov a penzia nižšia ako dvesto eur. Napriek zaplateným odvodom. Ľudí, ktorí celý život pracovali, však už chráni zákon o minimálnom dôchodku.

Minimálny dôchodok vytiahol zo systému sociálnych dávok mnohých penzistov a do hmotnej núdze by sa nemali dostať ani budúci penzisti, ktorí pracovali, platili odvody, dostávali však veľmi nízku mzdu. Ich nízke penzie sa automaticky navýšia do sumy penzijného minima. Ide o starobné, predčasné aj invalidné dôchodky.

A i keď platí zákon o minimálnom dôchodku, Sociálna poisťovňa upozorňuje na fakt, že čoraz viac živnostníkov platí odvody z minima. Ide o viac ako 156 506 živnos­tníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb, čo predstavuje 73,32 % z ich celkového počtu. „Opakovane upozorňuje živnostníkov a SZČO, aby si umelo neznižovali svoj príjem, a tým aj odvody na sociálne poistenie. Výška odvodov totiž bude mať v budúcnosti vplyv aj na výšku ich dôchodkov,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Výška minimálneho dôchodku sa totiž odvíja od životného minima. A keďže to je už niekoľko rokov na rovnakej úrovni a jeho suma sa nezmenila ani po 1. júli 2016, po 1. januári 2017 sa nezmenili ani sumy minimálneho dôchodku. Výška životného minima je 198,09 eura. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II.¤piliera,“ konštatoval.

„Sociálna poisťovňa rozhoduje o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny bez žiadosti,“ povedal Višváder. O zvýšení bude rozhodovať pri priznaní starobného dôchodku, po dovŕšení penzijného veku, ak pôjde o poberateľa invalidného alebo predčasného dôchodku alebo pri zmene skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku a určenie zvýšenia dôchodku na minimálny. Rozhodujúcimi skutočnosťami sú napríklad zmena vo výške celkových dôchodkových príjmov a získanie ďalšieho kvalifikovaného obdobia. Pravidelne sa minimálny dôchodok bude prehodnocovať vždy od 1.¤januára z dôvodu valorizácie dôchodkov a zmeny sumy životného minima.

Tí penzisti, ktorí nespĺňajú podmienky na priznanie minimálnej penzie a Sociálna poisťovňa im vypočíta penziu nižšiu ako dvesto eur, budú musieť naďalej žiadať na úrade práce o dávku v núdzi. „Ak suma starobného dôchodku, úhrn súm starobného a vdovského/vdo­veckého dôchodku poberateľa s bydliskom na území Slovenska je najviac v sume, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v núdzi a príspevky k nej, Sociálna poisťovňa oznámi identifikačné údaje úradu práce prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý z tohto podnetu začne konanie o posúdení hmotnej núdze,“ vysvetlil Višváder.

Ak úrad práce rozhodne o tom, že penzista je v núdzi, má potom nárok na základnú dávku v núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
25. 12. 2017zlacnenie1.177 €1.305 €
18. 12. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.305 €
11. 12. 2017zlacnenie1.160 €zlacnenie1.303 €
4. 12. 2017zlacnenie1.161 €zdraženie1.304 €
27. 11. 20171.174 €zlacnenie1.299 €
20. 11. 2017zlacnenie1.174 €zlacnenie1.302 €
13. 11. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.330 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk