Penzie: Viac druhov a iný účel

27.01.2017 07:10
dôchodci, senior, peniaze, kalkulačka,...
Ilustračné foto. Autor:

Niektorý z viacerých druhov dôchodkov poberá na Slovensku viac ako 1,6 milióna ľudí. Najviac, vyše milióna, dostáva starobný dôchodok. Druhou najčastejšie vyplácanou dávkou sú pozostalostné penzie, za nimi nasledujú invalidné. Každý druh dôchodku má iný účel aj iné podmienky priznania.

Starobný dôchodok dostane každý, kto dosiahol dôchodkový vek a má odpracovaných minimálne 15 rokov. Tomu, kto tieto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku až počas konania o priznanie penzie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal," konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Všetci budúci penzisti, ktorí dlhé roky pracovali za nízku mzdu, majú záruku, že dostanú minimálnu penziu. Ak splnia podmienky. Podľa Višvádera podmienky splní ten, kto získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu dôchodkov bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. Suma minimálnej penzie je na úrovni 136 % sumy životného minima, teda zo sumy 198,09 eura, ale nie je jednotná. Za každý ďalší odpracovaný rok sa zvýši o dve percentá. A ak človek odpracuje 40 a viac rokov, jeho budúca penzia vzrastie za každý rok o tri percentá.

Ľudia, ktorí uvažujú o odchode do predčasného dôchodku, musia mať na pamäti fakt, že skôr ako o túto dávku požiadajú, musia mať skončený pracovný pomer. Navyše sa musia vyrovnať s faktom, že sa im dôchodok zníži o pol percenta za každý mesiac, ktorý im chýba do riadnej starobnej penzie.

Od januára sa vek odchodu do penzie posunul o 76 dní a je tak stanovený na 62 rokov a 76 dní. A tak ten, čo sa narodil 1. marca 1955, bude môcť o penziu požiadať až 16. mája a nie v deň dovŕšenia 62 rokov, ako to bolo do konca minulého roka.

Zvýšila sa aj aktuálna dôchodková hodnota – veličina, ktorá je pre výpočet budúcej dôchodkovej dávky veľmi dôležitá. Odvíja sa od priemernej mzdy, a tak je jej suma opäť vyššia. Kým do konca roka 2016 bola na úrovni 10,9330 eura, od januára vzrástla na 11,3505 eura.

Ďalšou penzijnou dávkou sú vdovské a vdovecké dôchodky. Nárok na túto pozostalostnú dávku majú len manžel či manželka. Druh ani družka, i keď žili so zosnulým roky v spoločnej domácnosti, nárok nemajú. Nárok na výplatu zaniká aj tomu pozostalému partnerovi, ktorý uzatvorí nové manželstvo.

Každý, kto má zníženú schopnosť pracovať, môže požiadať o invalidný dôchodok. Musí však splniť tri podmienky, a to súčasne. Je invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#minimálny dôchodok #predčasný dôchodok #starobný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
25. 12. 2017zlacnenie1.177 €1.305 €
18. 12. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.305 €
11. 12. 2017zlacnenie1.160 €zlacnenie1.303 €
4. 12. 2017zlacnenie1.161 €zdraženie1.304 €
27. 11. 20171.174 €zlacnenie1.299 €
20. 11. 2017zlacnenie1.174 €zlacnenie1.302 €
13. 11. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.330 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk