Ako sa zvýšia penzie od januára? Každý druh o inú sumu

09.11.2016 09:31
dôchodok, penzia, jeseň, les, stromy, lístie,...
Ilustračné foto. Autor:

Od januára sa vyplácané dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Pevná suma zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku.

Ak penzista dostáva starobný dôchodok v plnej sume, penzia sa mu zvýši o 8,20 eura, predčasný penzista si polepší o 7,90 eura, invalidný dôchodca, ktorý má zníženú schopnosť pracovať do 70 %, dostane štyri eurá, ak má zníženú schopnosť pracovať o viac ako 70 %, penzia sa mu zvýši o 7,10 eura.

Pokiaľ ide o pozostalostné dávky, vdovský a vdovecký porastie o 5,30, sirotský o 2,60 eura. „O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať. O zvýšení dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2017 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2017 do posledného dňa pred výplatným termínom v mesiaci január 2017,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Pevná suma zvýšenia sa neurčí zo sumy vyplácaného dôchodku, ale z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku, a to najmenej dvojpercentnou sadzbou. Vychádza sa pritom z priemerných mesačných súm dôchodkov platných k 30. júnu 2016. Napríklad priemerná suma starobného dôchodku k 30. júnu 2016 bola 405,7855980 eura, preto pevná suma zvýšenia starobného dôchodku bude 2 % z tejto sumy, čo je 8,20 eura mesačne po zaokrúhlení. Starobné dôchodky, bez ohľadu na ich sumu, sa tak zvýšia práve o 8,20 eura.

Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. To znamená, že ak dôchodca poberá napríklad dva dôchodky, zvýši sa každý z nich. Dôchodky, ktoré sa z dôvodu súbehu vyplácajú v sume jednej polovice, sa zvýšia o osobitne určenú sumu uvedeným opatrením, pričom táto suma zvýšenia nie je určená ako jedna polovica zo sumy zvýšenia dôchodku nevyplácaného v súbehu. Suma zvýšenia dôchodku, ktorý je v súbehu s iným dôchodkom vyplácaný v plnej sume, bude rovnaká ako u dôchodkov, ktoré nie sú vyplácané v súbehu.

O inú pevnú sumu sa dôchodok zvýši, ak bola jeho suma určená s prihliadnutím na obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine. Čiastkové dôchodky sa zvyšujú o pomernú časť pevnej sumy podľa druhu príslušného dôchodku, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok. Napríklad dôchodca odpracoval 10 rokov na Slovensku a 20 rokov v Českej republike. Jeho predčasný dôchodok je vyplácaný v sume 412,50 eura. Pri januárovej valorizácii sa mu penzia zvýši o 2,70 eura (7,90 × 1/3) eura, spolu teda bude dostávať 415,20 eura.

Poberatelia starobných dôchodkov si od začiatku tohto roka prilepšili o 1,90 eura mesačne. Predčasným starobným penzistom sa od januára tohto roka zvýšili dôchodky takisto o 1,90 eura mesačne. Predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice vzrástol o 0,70 eura a starobné dôchodky vyplácané v sume jednej polovice o 0,60 eura. Dôvodom je to, že na Slovensku nerastú spotrebiteľské ceny a zvyšovanie priemernej mzdy sa pri výpočte pevnej sumy zvýšenia dôchodku berie do úvahy čoraz menej.

Od začiatku roka 2017 sa mali penzie zvyšovať o pevnú sumu, ktorá by sa určila vypočítaným percentom z priemernej sumy jednotlivých dôchodkov vyplácaných k 30. júnu 2016. Malo ísť o súčet 90 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 10 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy za prvý polrok 2016. Penzie by tak vzrástli len o 0,34 percenta.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#valorizácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
25. 12. 2017zlacnenie1.177 €1.305 €
18. 12. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.305 €
11. 12. 2017zlacnenie1.160 €zlacnenie1.303 €
4. 12. 2017zlacnenie1.161 €zdraženie1.304 €
27. 11. 20171.174 €zlacnenie1.299 €
20. 11. 2017zlacnenie1.174 €zlacnenie1.302 €
13. 11. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.330 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk