Za prácu dostanú penzisti dávky i benefity

28.03.2016 07:07
peniaze, dôchodok, sporenie, vklad,...
Ilustračné foto. Autor:

Každý môže aj po dovŕšení dôchodkového veku naďalej pracovať, ak mu v tom nebránia zdravotné ťažkosti. Zákon umožňuje poberať plat i starobný dôchodok. Rovnako zamestnávateľ nemôže nikoho prepustiť len preto, že už dosiahol dôchodkový vek.

„Podľa Zákonníka práce zamestnávateľ nemôže dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu, že zamestnanec dosiahol dôchodkový vek. Nakoľko zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov taxatívne vymedzených v Zákonníku práce a takýto dôvod nie je uvedený v Zákonníku práce,“ tvrdí právnik Tomáš Valla.

Iná je situácia v prípade, ak by pracujúci dôchodca ochorel a kvôli tejto svojej chorobe nemohol naďalej vykonávať svoju prácu. „Zamestnanec, ktorý dosiahol dôchodkový vek, by mohol dostať výpoveď z dôvodu, že vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania, alebo pre ohrozenie touto chorobou. Takýto dôvod však sa môže týkať aj iných zamestnancov, ktorí nedosiahli dôchodkový vek,“ povedal Valla.

Zákon neumožňuje poberať súčasne plat i dôchodok len predčasným penzistom. Ak sa predčasný dôchodca zamestná, Sociálna poisťovňa mu automaticky zastaví výplatu dôchodku. Toto obmedzenie platí pre predčasných dôchodcov len dovtedy, kým dovŕšia dôchodkový vek. Potom sa už považujú za riadnych starobných dôchodcov a preto môžu poberať plat i penziu.

Všetci pracujúci penzisti majú nárok na rovnaké výhody ako mladší zamestnanci. Ak pracujú na zmluvu, zamestnávateľ im musí poskytnúť najmenej päť týždňov platenej dovolenky, za každý deň, keď odpracujú viac ako štyri hodiny, majú nárok na stravný lístok či jedlo, zároveň majú nárok na voľno v prípade návštevy lekára či sprevádzania rodinného príslušníka k lekárovi.

V porovnaní s ostatnými zamestnancami platia pracujúci starobní a predčasní dôchodcovia nižšie odvody. Zamestnávateľ im z platu nestŕha odvody na invalidné poistenie ani na poistenie v nezamestnanosti, ktoré ostatným zamestnancom pohltia štyri percentá z hrubej mzdy. Keďže si však neplatia odvody na tieto dve poistenia, nemajú nárok ani na dávky z nich. Ak dostanú výpoveď, nebudú mať nárok na dávku v nezamestnanosti a nemôžu dostať ani invalidný dôchodok.

Za odvody, ktoré penzisti platia, môžu získať vyšší dôchodok či dostávať nemocenské dávky. Ak ochorejú, môžu dostať nemocenské a ak sa starajú o chorého príbuzného, majú nárok na ošetrovné. Nemocenské dávky však môžu dostať len starobní dôchodcovia, ktorí sú zamestnaní na zmluvu. Tí, ktorí pracujú na dohodu, na ne nárok nemajú, keďže zamestnávateľ im z platu ani nestrháva odvody na nemocenské poistenie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pracujúci dôchodcovia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
4. 3. 2019zdraženie1.252 €zdraženie1.294 €
25. 2. 2019zdraženie1.251 €zdraženie1.292 €
18. 2. 2019zdraženie1.233 €zdraženie1.269 €
11. 2. 2019zlacnenie1.213 €zdraženie1.249 €
4. 2. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.237 €
28. 1. 2019zdraženie1.204 €zlacnenie1.236 €
14. 1. 2019zdraženie1.195 €zdraženie1.250 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk